contact-us

فرصت های شغلی

اگر به دنبال پیشرفت شغلی هستید ، خلاقیت ، هدف و روحیه کار گروهی نیز دارید قطعا جایتان در تیم ما خالی است .
ام کارو در حال حاضر برای سمت های زیر از کسانی که مهارت های لازم را دارند دعوت به همکاری می نماید :

  • Web Developer
  • UI Designer
  • Android , ios Application Developer
  • Digital Marketing Specialist
  • Customer Service
  • Accounting Specialist
  • Architectural Journalist
  • Content Writer


اگر تمایل دارید در فرصت های شغلی ذکر شده به تیم ما بپیوندید رزومه خود را به صورت کامل برای مشاغل اعلام شده به jobs@mkaro.com ارسال کنید .
ما پس از مطالعه رزومه برای مصاحبه حضوری با شما تماس خواهیم گرفت .